Protocol en Gebruiksplan Kerkgebouw

1) Bij het gebruik van de kerkzaal wordt het protocol “1,5 meter” tussen de bezoekers gehanteerd met een maximum van 14 individuen of bij personen die uit één huishouding komen kunnen bij elkaar zitten waarbij totaal een maximum geldt van 30 personen (incl. BMG en predikant) die in de kerkzaal kunnen zitten.
2) De stoelen staan 1,5 meter uit elkaar. Ook wordt er gebruik gemaakt van tafels.
3) Kerkgangers van één huishouding mogen bij elkaar zitten.
4) Mensen die ziek of verkouden zijn worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden.
5) Bij binnenkomst wordt de kerkganger door een coördinator eerst de welbekende RIVM vragen gesteld (zoals bent u verkouden, hebt u koorts..etc). Wanneer de antwoorden negatief zijn, dan zal de coördinatoor de kerkganger een plaats toekennen.
6) De kerkganger kan voor binnenkomst kerkzaal de handen reinigen. Desinfecterende handgel staat terbeschikking.
7) Er is geen ruimte voor samenzang voor zowel de verzamelde gemeente als de koren
8) Sjukur in een envelop kan de kerkganger bij binnenkomst in een aparte schaal deponeren
9) Collecte kan bij het verlaten van de dienst in een aparte bus gedaan worden
10) Na de dienst zal de coördinator aanwijzingen geven hoe de kerkgangers de zaal verlaten. Dit om opstoppingen te vermijden.
11) Er worden geen handen geschud.
12) Er is geen garderobe. Dit om groepsvorming te voorkomen.
13) Het bezoeken van de toiletten moet met het minimum beperkt worden.
14) Iedereen wordt verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten
15) Voor en na de dienst wordt de kerkzaal geventileerd door zowel de deuren als de ramen te openen.
16) Na de dienst moet de kerk schoongemaakt worden. O.a. deurklinken, lessenaar, stoelen, tafels en toiletten moeten grondig ontsmet/schoongemaakt worden.
17) Om een kerkdienst bij te kunnen bijwonen, moet men vooraf (voor het weekend) reserveren. Dit gaat allen per e-mail.
18) Alle leden worden t.z.t. geinformeerd over de gebruiksplan en hoe zij een dienst bij kunnen wonen. Dit gebeurt meestal via e-mail. Ook op de website zal de informatie te lezen zijn.
19) Ook zal de gebruiksplan in de kerk hangen.
20) Onze kerkgebouw wordt verhuurd door een Yoga-groep. Zij zorgen er zelf voor dat alles na hun activiteit de kerkzaal en toiletten ontsmet en schoongemaakt worden.
21) Bij binnenkomst van het kerkgebouw wordt er bewust aandacht gevraagd voor de gezondheid van de mensen, door affiches/posters op te hangen.
22) Er wordt geen gebruik gemaakt van consumpties.
23) De eerst volgende kerkdienst is op de 1e zondag van September 2020
24) Voor de groep kwetsbare mensen, mensen van 70 jaar en ouder, wordt er extra voorzichtig gehandeld.