Dit is de informatierubriek van de M.A.G.I.M., tjabang Venray en is onderdeel van de landelijke M.A.G.I.M.:

Midras Ahad Geredja Indjili Maluku

Deze afkorting betekent:

Zondagsschool van de Molukse Evangelische Kerk. De M.A.G.I.M. is op haar beurt weer een onderdeel van de G.I.M.

De zondagschool te Venray resorteert onder de vlag van Daerah Selatan. 

Het daerahbestuur bestaat uit:

  1. De Voorzitter, mevrouw N. Pattiselano - Manasse (voorzitter)
  2. De Secretaris, mevrouw S. Saya – Teterisa (secretaris)
  3. De Penningmeester, de heer S. Wattimena (penningmeester

Op de zondagsschool wordt verteld uit de Bijbel en worden er liederen gezongen uit de vertelling.

Voor wie is het bestemd?:

De zondagsschool is voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar.

Wat doen wij op de zondagsschool?:

Zoals wij in de inleiding al schreven, wordt er op de zondagsschool vertelt uit de Bijbel. Dat doen wij niet zomaar, nee dat doen wij omdat wij vinden dat de Bijbel een heel belangrijk boek is. 

In de Bijbel staan namelijk hele mooie verhalen, zoals van de Goede Herder. Maar er staan nog veel meer verhalen en geschiedenissen in de Bijbel. Daarom vertellen wij elke zondag weer een ander verhaal. Dus als je elke zondag komt, hoor je steeds meer uit de Bijbel.

Ook wordt er naast de vertelling, gezongen zoals "Lees je Bijbel, bid elke dag", of "Zoek eerst het Koninkrijk van God" of ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Wat is het aanvangstijdstip van de zondagsschool?:

Dit is afhankelijk van de tijdstip van de kerkdienst, maar in ieder geval tijdens de kerkdienst. De frequentie is twee keer in de maand. Voor de dagen waar zondagsschoolles gegeven wordt verwijzen wij naar de dienstenrooster.

Wie is de zondagsschoolleiding?:

De zondagschool kent slechts 1 zondagsschoolleider: Perry van Schenck

Maandelijkse collecten

Op de eerste zondag van de maand wordt er in de kerk gecollecteerd voor het werk van de zondagschool. De gelden uit de collecten worden gebruikt voor bijvoorbeeld de onderstaande activiteiten:

  1. Het twee-jaarlijks uitstapje met de zondagschoolkinderen en de leiding.
  2. Reiskosten i.v.m. bijwonen van vergaderingen met het Hoofdbestuur van de Daerah Selatan.
  3. Eventuele aanschaf materialen voor de zondagschoollessen.

Jaarvergaderingen Magim Daerah Selatan

De jaarvergaderingen met het MAGIM Hoofdbestuur  van de Daerah Selatan vinden twee keer  per jaar plaats.  

Sportdag Daerah Selatan

Twee-jaarlijks organiseert de Clasis Daerah Selatan een sportdag voor de zondagschoolkinderen vanaf 3 t/m  15 jaar. Om deze sportdag te kunnen bekostigen, wordt er een enveloppenactie gehouden in de verschillende gemeenten van de Daerah Selatan.

Huidige stand van zaken zondagschool

Helaas kent onze gemeente maar weinig kinderen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar. 

Iedereen is  van harte welkom.