Commissie Dana tijdens Nijmeegse 4-daagse dd. 21-07-2011


Op donderdag 21 juli jl., heeft de commissie Dana met een stand gestaan tijdens de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse-lopers in Milsbeek.

Om 06.30 uur werden de eerste voorbereidingen getroffen. De stand moest worden opgebouwd, het eten en de drank moesten worden vervoerd naar de Milsbeekse voetbalvelden, waar de stand stond.

Met de verkoop van sate, pisang goreng en namu2 hoopte de commissie de (Molukse) lopers, waaronder ook onze eigen dominee Theo Pattinasarany te verleiden tot een stop.

Heel wat Molukse lopers maakten hier gebruik van. Gelukkig werkte het weer ook mee, zodat menigeen een lange stop maakte om eens lekker te genieten van het eten en te rusten, voordat men Nijmegen bereikte via de Zevenheuvelen.

Na een redelijke rustige periode liep het vanaf 11.00 uur storm. De wandelaars waren erg te spreken over het eten en waren blij dat er ook voor de donderdag tijdens de Nijmeegse 4-daagse voortaan een Molukse stand zal zijn.

Uit ervaring worden de Molukse stands, zoals in Bemmel, Elst (dinsdag) en Hatert (vrijdag) ook gezien als ontmoetings- en rustplaats voor de Molukse wandelaars.    

Hopelijk zal de commissie Dana ook in 2012 en de daaropvolgende jaren weer aanwezig zijn tijdens de Nijmeegse 4-daagse.

Het was in ieder geval een groot succes en de opbrengst gaat uiteraard weer naar onze kerk.

Commissie Dana en andere vrijwillig(st)ers, wederom bedankt voor jullie inzet.

Tot slot zijn er nog wat foto's gemaakt (zie onderstaand foto-bestand). Met dank aan tante Jul Tomasila voor de foto's.

 

Verkoop commissie Dana tijdens Nijmeegse 4-daagse dd. 21-07-2011


Tijdens de Nijmeegse 4-daagse op donderdag 21-07-2011, zal de commissie Dana voor de 1e keer in haar bestaan met een stand staan.

De stand is te vinden ter hoogte van de Milsbeekse voetbalvelden vanaf 08.00 's-morgens.

De commissie nodigt hierbij iedereen uit een bezoek te brengen aan de stand, waar diverse hapjes verkrijgbaar zijn.


 

 

 

Gospelconcours dd. 02-07-2011


 Geachte djemaat en belangstellenden,

Middels een flyer op de home-pagina bent u al geïnformeerd over het gospelconcours van a.s. zaterdag 2 juli 2011.

Laten we hopen op een geslaagde dag en vergeet niet naar de feestavond te komen. De opbrengsten zijn allemaal t.b.v. onze kerk.

De commissie Dana en de kerkenraad wensen u in ieder geval voor morgen een plezierige dag.


 

Commissie Dana organiseert vrijwilligers-overleg dd. 23-06-2011


De commissie Dana organiseert op 23-06-2011 om 19.30 uur een vrijwilligers-overleg m.b.t. een gospelconcours met aansluitend een feestavond.

Het gospelconcours en feestavond worden gehouden op 2 juli 2011.

De commissie is op zoek naar vrijwillig(st)ers die hen willen ondersteunen in dit evenement.

Voor meer info zie onderstaand Word-bestand.

 

Opbrengst Gennepse braderie dd. 05-06-2011


De Commissie Dana maakt, middels deze weg, bekend dat er een bedrag van liefst 1160 Euro is binnengehaald tijdens de Gennepse braderie op 5 juni jl.

In ieder geval een mooi resultaat. De Commissie Dana  wil dan ook alle vrijwillig(st)ers bedanken voor hun inzet en natuurlijk de djemaat voor de financiële ondersteuning.


 

 

Braderie dd. 05-06-2011 groot succes voor Commissie Dana


Op 5 juni jl., was de Commissie Dana weer present tijdens de Gennepse braderie.

Met de verkoop van sate, namu2, loempia, tjendol en pisang goreng heeft men menigeen weten te verleiden tot het kopen van 1 of meerdere lekkernijen.

De commissie is blij dat hierdoor een aanzienlijk bedrag is binnengekomen. Het precieze bedrag zal tijdens de kerkdienst van 12 juni bekend worden gemaakt.

De commissie wil via deze gelegenheid alle vrijwillig(st)ers en natuurlijk de djemaat bedanken voor zijn/haar bijdrage in welke vorm dan ook.


 

Commissie Dana tijdens de Gennepse braderie dd. 05-06-2011


De commissie Dana zal ook weer met een kraam vertegenwoordigd zijn tijdens de Gennepse braderie dd. 05-06.

Met de verkoop van sate, loempia en pisang goreng hoopt de commissie een flink bedrag binnen te halen.

De kraam staat t.h.v. de tankstation naast de Albert Heijn.

De opbrengst is weer bestemd t.b.v. de onderhoud van onze kerk.


 

Activiteiten commissie Dana in 2011


Zoals u ongetwijfeld zult weten heeft ook djemaat Gennep een commissie die ten doel heeft het zoveel mogelijk inzamelen van gelden t.b.v. onze kerk, de commissie mencari Dana.

Net zoals in 2010 heeft deze commissie weer diverse aktiviteiten op de rol staan.


Op zondag 5 juni a.s. zal men weer tijdens de Gennepse braderie sate, loempia en pisang goreng aan de man brengen.


Op zaterdag 2 juli a.s. zal er door de commissie een heuse gospelconcours worden georganiseerd. Hieraan zullen 10 gospelgroepen deelnemen, uiteraard zal onze eigen gospelgroep "Immanuel" ook van de partij zijn.

Na het gospelconcours zal er ook nog een feestavond met live-muziek worden gehouden in 't Hökske. Al met al belooft 2 juli een hele leuke happening te worden.


Op donderdag 21 juli a.s. heeft de commissie, tijdens de doortocht door Milsbeek , van de Nijmeegse Vierdaagse-lopers, een kraam waar djadjan2 e.d. zullen worden verkocht.


Na de zomervakantie zal ds. Theo Pattinasarany een theatervoorstelling verzorgen met als titel:

"Licht in de duisternis"/"Trang dalam kegelapan"

De titel "Het licht in de duisternis" geeft aan waar het voor bedoeld is, namelijk troost bieden aan nabestaanden. Aan mensen die omgeven zijn door duisternis en hun toekomst zonder dierbare(n) zo somber inzien. Dat ondanks die duisternis en stilte toch Gods licht mag schijnen en Gods stem mag klinken.


In oktober 2011 zal weer de inmiddels traditionele Pasar Indjil worden georganiseerd.


Zoals u ziet zit de commissie niet stil, maar bruist het van de aktiviteiten. Naast de al genoemde evenementen heeft de commissie nog voor december 2011 een aktiviteit, maar deze zal nog nader moeten worden uitgewerkt.

Heeft u vragen, kunt u altijd contact opnemen met 1 van de onderstaande commissieleden:

Commissieleden:

  • da. Leen Tahalele (voorzitster)
  • Nora Joseph
  • Hannah Lekatompessy
  • Hein Mokkink
  • Arie Sahertian
  • Semmy Huliselan

 

Nieuws

DVD-verkoop "First Night of the Proms 2010" (12-12-2010)

Op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober jl, heeft er een bijzonder evenement plaatsgevonden.

Harmonie "Unitas et Fidelitas" uit Gennep heeft, i.s.m. de Molukse gemeenschap, 2 concerten gegeven die een onvergetelijke indruk hebben gemaakt bij zowel de Nederlandse als Molukse gemeenschap.

Van beide concerten is een DVD gemaakt, zodat ook de niet-aanwezigen nog kunnen genieten van deze 2 unieke concerten.

De DVD bestaat uit 2 delen en kost slechts 12,50 Euro. De gehele opbrengst is t.b.v. het onderhoud van de kerk.   

In de kerk op de info-tafel ligt een lijst waarop u uw bestelling kunt plaatsen.  

Tevens kunt u de DVD bestellen via secretariaat@gim-gennep.nl.


 

 

 

 

 

DVD-verkoop "First Night of the Proms 2010"

Voor meer informatie hierover zie pagina "werkgroep onderhoud kerk"/nieuws

 

Pasar Indjil dd. 31-10-2010

Pasar Indjil dd. 31-10-2010

Daags na afloop van de "Night of the Proms" stond de Pasar Indjil (te vergelijken met een fancy-fair) op het programma.

De organisatie van deze Pasar Indjil was in handen van de werkgroep "onderhoud kerk" onder de bezielende leiding van domina Leen Tahalele.

De organisatie ging voortvarend te werk en wist uiteindelijk een prima programma in elkaar te zetten.

Zonder hulp van sponsoren (plaatselijke middenstand, de gemeente en natuurlijk onze eigen djemaat) en vrijwillig(st)ers zou het niet tot een geweldig succes hebben kunnen leiden.

De dag begon uiteraard met een gezamenlijke dienst, want ook djemaat Hatert en Venray werden uitgenodigd de Pasar Indjil bij te wonen.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door onze eigen koor "Rehoboth" en de koor "Anugerah" uit Hatert.

Na de dienst kreeg iedereen, voordat het programma zou beginnen, de gelegenheid een maaltijd te nuttigen die door de PIKIM-vrouwen waren bereid.

Wat toen al opviel was de grote belangstelling die in de loop van de dag alleen maar groter werd.

Ook de Nederlandse buurtgenoten waren aanwezig en genoten zichtbaar.

Na de inwendige verzorging begon het programma, enthousiast gepresenteerd door Ronne Wattimena.

Het was teveel om op te noemen.

De tifa-groep uit Cuijk, de zangkoren Cantorij en Anugerah, gospelgroep Talitha Kumi uit Assen, Sherilyn en als klap op de vuurpijl natuurlijk Ais Lawalata.

Een leuke verrassing was dat een deel van de harmonie "Unitas et Fidelitas" ook acte de presènce gaf en spontaan een tweetal nummers ten gehore bracht.

Ais Lawalata wond het publiek binnen een paar seconden om zijn vinger en maakte er een leuke show van. Vooral bij het nummer "Sobat" wist hij het publiek helemaal enthousiast te maken. Iedereen en m.n. de ouderen genoten zichtbaar van Ais Lawalata.

Een Pasar indjil is geen Pasar Indjil zonder de lelang en loterij. Nico Latuny wist de mensen, met enthousiasme en vooral humor, te verleiden tot het bieden van flinke bedragen tijdens de lelang.

Ook de loterij bracht een aardig bedrag op met prijzen, kosteloos beschikbaargesteld door de djemaat.

Samenvattend kunnen we concluderen dat de Pasar Indjil een geweldig succes was en de opbrengst maar liefst een winst opleverde van ruim 4100 Euro.

De werkgroep wil graag iedereen bedanken voor de  bijdrage en hulp in welke vorm dan ook.


 

 

Nijmeegse Vierdaagse 2011

Er zijn (nog) geen bestanden geplaatst.