kerkdiensten

De liturgie van de Molukse erediensten op zondag kent zijn ontstaan vanuit de tijd van de zending op de Molukken. Kenmerkend is het gebruik van de schuldbelijdenis en genadeverkonding en het houden van de geloofsbelijdenis en collecte voor de overdenking. Binnen de Nederlandse kerken kennen zij het drempelgebed en vindt de geloofsbelijdenis en collecte plaats na de overdenking.

De erediensten zijn veelal tweetalig namelijk maleis en nederlands. Zo kunnen alle gemeenteleden de liturgie gemakkelijk volgen.

De erediensten worden geleid door predikanten van classis Selatan en met name de voorganger van onze gemeente da M.M. Aipassa-Loppies. Daarnaast hebben de ouderlingen preekbevoegdheid binnen hun gemeente.

We zingen uit het liedboek van de Geredja Indjili Maluku maar daarnaast zingen we ook opwekkingsliederen en nederlandstalige liederen want onze gemeenteleden bestaan niet alleen uit Molukkers maar ook Nederlanders.

Naast de reguliere zondagsliturgie zijn er ook bijzondere diensten die veelal door de catechisanten/jongeren worden verzorgd. De diensten zijn thematisch en bieden de mogelijkheid om te pionieren in de zee van liturgische vormen en elementen.

Per 1 september 2020 zal vanwege de corona-virus het één en ander veranderen. Voor meer info zie het rubriek Corona links in de site-map.