nieuwe situatie

Bomen rondom kerkgebouw gekapt


Op 24 maart werden de eikebomen rondom het kerkgebouw gekapt. Dat was nodig omdat de bomen van binnenuit aan het rotten waren en het gevaar bestond dat zij om kunnen vallen met alle gevolgen van dien. Onder leiding van Sjeng Ewalds hadden mensen van de gemeente de bomen gezaagd en afgevoerd en dat leverde een ander aangezicht van de kerk.

Het boompje wat achter de kerk staat is overigens van de buren.


 
Sjeng Ewalds, ds Theo Pattinasarany en bung Emoes Kiriwenno met de Ride Out organisatie

Ride Out in Venray

De Ride Out georganiseerd door PAK (Perintis Aksi Kilat) en Motorclub Sahabat zou eigenlijk Venray niet aan keren. We vonden ons zelf te klein om deel te nemen aan zo'n grote evenement. Het doel was om geld in te zamelen voor humanitaire hulp aan Molukse gewetensgevangenen die in Indonesië gevangen zitten omdat zij de RMS vlag hebben gehesen. Hun gevangenschap drukt ook  zwaar op hun gezinnen die moeite hebben om te overleven. Tegelijkertijd is het een herdenkingstocht want op 12 april is oud president mr. dr. Chris Soumokil gefusillieerd. De tocht begon in Geleen en eindigde in Vught Lunetten.

Na de gebruikelijke djam karet kwamen de motorrijders met brullende motoren de Houten Hoek binnenrijden. Een tjakalele danser uit Cuijk en twee andere kinderen begeleiden de stoet naar het monument. Tifaspelers speelden zo hard ze konden om boven het motor geweld uit te komen. Bij het monument sprak Carola Hoedemaekers namens Amnesty International die deze actie mede ondersteunt. Daarna sprak Dennis Usmany indrukwekkende woorden namens de Molukse gemeenschap in Venray om vervolgens het ingezamelde geldbedrag aan de organisatie te overhandigen. Jacco Metekohy sprak namens PAK. Na woorden van dank en ondertekening van de groetkaarten gingen zij na een ererondje richting Gennep. Indrukwekkend was de ceremonie; vlaghijsing en zang: Hena masa waja en Upa latu é.

We mogen terug kijken op een bijzonder moment voor onze gemeenschap hier te Venray.

 

boomkap

  • boomkapvenray4jpg
  • boomkapvenray2jpg
  • boomkapvenrayjpg
  • boomkapvenray3jpg
 

gospelgroep DORCAS

Op de tweede lijdenszondag (reminiscere) waar wij Jezus lijden gedenken, werd de dienst opgeluisterd door gospelgroep DORCAS uit Tilburg. Zij hadden een weekend samen en wilden graag onze kerkdienst bijwonen en zingen. Ze zongen gospelliederen met een prachtige stemverdeling. De dirigent is ook tevens de gitarist. We hebben genoten en na de dienst was er een gezellig samen zijn waar de kerkenraad ook met de gospelgroep op de foto ging.

verslag 4 maart 2012