kerkkoor Penabur

Kerkkoor "Penabur"

Kerkkoor "Penabur" is een gemengd koor bestaande uit 6 leden. en staat onder leiding van mevr. C. Kiriwenno-de Fretes.

Dirigent van het koor is dhr. Ety Wattimena.

Het koor zingt alleen tijdens bijzondere diensten zoals tijdens een belijdenis-, doopdiensten, christelijke feestdagen en eventueel bij troost- en uitvaartdiensten.

Zangkoor "Penabur" oefent doorgaans op de zondagavond om 19.00

Bent u benieuwd en wilt u zich opgeven, neem dan a.u.b. contact op met mevr. Anita Sörensen

email-adres: a.sorensen@home.nl