Natanaël

Natanaël komt van het hebreeuws: Netanel wat betekent "God heeft gegeven". Over Natanaël als discipel van Jezus is alleen in het Johannes evangelie iets te vinden. Natanaël, afkomstig uit Kana in Galilea, had op het enthousiaste verhaal van Filippus over Jezus van Nazareth het smalende commentaar: Kan uit Nazaret iets goeds komen ( Joh. 1:47. Nadat hij ook zelf kennis met Jezus had gemaakt, ging Natanaël heel anders over hem denken. Jezus vertelde Natanaël dat hij hem al eens had zien zitten onder een vijgeboom, een geliefde plaats voor schriftgeleerden om te studeren en te mediteren. Daarop riep Natanaël enthousiast uit: "Rabbi, gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de koning van Israël (Joh. 1:50). Natanaël die van Jezus de belofte kreeg dat hij nog getuige zou zijn van grote wonderen, mocht hem na de verrijzenis aanschouwern aan de oever van het Meer van Galilea.

Voor een kleine gemeente als Venray is het een Gods geschenk dat zij een eigen kerkgebouw mogen hebben. En bij het kerkgebouw is ook een klein olijfboom geplant.