Er zijn (nog) geen bestanden geplaatst.

 

Hulpfonds

Het bezitten van een eigen kerkgebouw brengt zeker verplichtingen met zich mee. Het juist onderhouden en beheren van het gebouw vereist ook het nodige kapitaal. Van collecte alleen kunnen wij de vaste lasten en onderhoud niet betalen daarom is ook gekozen voor verhuur van het kerkgebouw. Maar het blijft noodzakelijk dat ook de gemeente een vrijwillige financiële bijdrage levert en daarvoor is de Hulpfonds in het leven geroepen.

Na de dienst wordt er gecollecteerd voor de Hulpfonds. Daarnaast kunt u ook een financiële bijdrage storten op het rekeningnr. 17.39.84.800 t.n.v. Hulpfonds Moluks Evangelische Kerk bij de Rabobank te Venray

Voor uw bijdrage zeggen wij dank