Presentatie Moluks Theologische Opleidingen door ds. Ririhena dd. 21-06-2011


Op dinsdag 21-06-2011 vond er een  themabijeenkomst plaats in onze kerk, verzorgd door het Moluks Theologisch Beraad (MTB). Het thema van deze bijeenkomst was de “Piring Natzar”. Verder werd er ook nog een presentatie gehouden over het opleidingsplan van de GIM.

Ds.  Ririhena, sinds 18 juni 2011 aangesteld als dominee van de GIM, nam de presentatie over het opleidingsplan van de GIM voor zijn rekening.  Op een heldere en rustige manier nam ds. Ririhena ons mee naar de Nota Visie Moluks Evangelische Kerk van 2007.

Deze nota is uitgangspunt geweest voor het maken van een opleidingsbeleid om de kwaliteit van bediening van haar predikanten te vergroten. De predikant zal  daarom adequaat toegerust worden in de verkondiging van het Woord in de bediening van de gemeente.

In dat licht bezien is, ds. Ririhena met zijn medewerkers druk bezig met de voltooiing van Molukse Theologische Opleidingen op universitair , HBO- en MBO-nivo.  De bedoeling is dan te worden klaargestoomd voor respectievelijk de functies van predikant, pastoraal medewerker en assistent pastoraal medewerker.

De opleidingen zijn opgebouwd uit modules, die specifiek van toepassing zijn op de eigen geloofsbeleving als Christen Molukker.

Deze opleidingen zijn uniek, omdat de GIM de eerste niet-Nederlandse kerk in Nederland is, die in de toekomst zowel een beroepsgerichte- als een wetenschappelijke Molukse Theologische Opleiding zal hebben.

Hiervoor  is  de GIM een samenwerkingsverband aangegaan met  erkende universiteiten en hogescholen, zoals de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam , de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (B), hogeschool Windesheim en de Christelijke Hogeschool Ede)

Het gaat te ver om nog dieper in de materie te gaan, maar het is zeker de moeite waard minimaal te informeren naar deze opleidingen.

Informatie over de opleidingen kunt u opvragen:

GIM-Opleidingen

Secretariaat

t.a.v. mevr. M. Manuputty

030-2541433

Email: geredja_indjili_maluku@hetnet.nl

De kerkenraad en djemaat Gennep willen ds. Ririhena van harte bedanken voor zijn presentatie.