Hulpfonds Moluks Evangelische Kerk

Het kerkgebouw Natanaël is in eigendom van de Geredja Indjili Maluku. Onze gemeente is gebruiker van het kerkgebouw. Als gebruiker hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor het goed onderhouden van het gebouw. Tevens dienen wij de vaste lasten zelf te betalen. Te denken valt aan gas, water, electrisch verzekeringen, gemeentelijke heffingen e.d.

Ook dient het kerkgebouw steeds opgeknapt te worden. De afgelopen jaren is er al heel wat werk verzet maar de komende jaren zal het nog steeds nodig zijn. De raamkozijnen en deuren dienen geverfd te worden. Dit jaar is er ook een grote schoonmaakbeurt gedaan en werden de omliggende bomen gekapt. 

Al deze werkzaamheden kunnen slechts gerealiseerd worden wanneer gemeenteleden en sponsoren hun bijdrage blijven leveren.

Voor gemeenteleden bedraagt de bijdrage € 2,25 p.m.

Op jaarbasis is dat € 27,00

U kunt dit bedrag overmaken op Rabo-rekening 17.39.84.800 tnv Hulpfonds Molukse Kerk

De leden van de Hulpfonds zijn: 

Johannes Berhitu

Sjeng Ewalds