Samenstelling

De Badan Madjelis Geredja (BMG) of kerkenraad wordt gevormd door de pendeta (predikant), penatua2 (ouderlingen) en sjamas2 (diakenen).

De kerkenraad bestaat uit:

nj. A. Aipassa-Loppies                      pendeta dan ketua

tn. A. Berhitu                                  penatua dan wakil ketua

nj. C. Kiriwenno-de Fretes                penatua dan sekretaris I

tn. E. Kiriwenno                              penatua dan bendahara

n.n.t.b.                                          sjamaset dan anggota  

De kerkenraad heeft tot taak zorg te dragen voor de dienst van Woord en Sacrament, inzicht te hebben over de gemeente en leiding te geven voor de opbouw van de gemeente. Binnen de kerkenraad heeft ieder ambt bovendien een eigen taak.

De kerkenraad is het beleidsbepalende orgaan van de GIM-Venray. Zij bepaalt het beleid door het bespreken van en het nemen van besluiten over o.a. de plannen van de werkgroepen, de financiële zaken en over de contacten met de Classis en Synode.

Van tijd tot tijd wordt een gemeentevergadering gehouden om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Wilt u in contact komen met de dominee of het secretariaat van de kerkenraad ga naar contactinformatie.