Website maken

Selamat Datang/Welkom

Geachte bezoeker,

Welkom op de nieuwe site van de Molukse gemeente Venray,die op haar beurt deel uitmaakt van de Geredja Indjili Maluku (GIM), oftewel de Molukse Evangelische Kerk. Onze kerk bestaat uit ongeveer honderd gemeenteleden die in en om Venray woonachtig zijn.

Voor de kerkdiensten maken we gebruik van ons kerkgebouw "Natanaël", wat "God heeft gegeven" betekent. Het gebouw is gelegen aan de Kiriwennopad.

De kerkdiensten zijn tweetalig. Er wordt gesproken in het maleis en in het nederlands.

Via deze website willen we de gemeenteleden en andere belangstellenden informeren over het wel en wee van onze gemeente.

We nodigen u hartelijk uit om rond te kijken op onze site. Mocht u vragen hebben over de opmaak of inhoud van de site, aarzelt u dan niet om een e-mail te sturen naar gimnatanael@gmail.com .

Suggesties, ideeën e.d. van opbouwende aard zijn meer dan welkom. 

Via de site-map (linksonder van de website) kunt u het totaal-overzicht van de website zien.

Uiteraard bent u van harte welkom tijdens de kerkdiensten.